english
español
catala
france

Qui som

Productes

  Gravats

  Electrodes

  Motlles

  Postisos

  Mecanitçats

  Punxons

  Estampes

  Troquels

  Matrius

  Buteroles

  Tenalles

  Joieria

  Restauració

  Plaques

  Fechadores

Recursos

Objectius

Noticies

Contactar

Productes

Grabados
Gravats d'alta qualitat en qualsevol material material.
Gravats tant de llarges series como peces úniques.
Electrodes
Electrodes en coure electrolític i grafit, especials per l'electroerosió, en alt i baix rellleu o sobre superfícies irregulars.
Motlles
Construcció de motlles per injecció de termoplástic i la indústria del cauxu.
Postisos
Mecanitçat i gravat de postisos per cavitats de motlles o matrius.
Mecanitçats
Fem treballs de mecanitzat mitjançant fresadores i torns CNC.
Punxons
Punxons de varis tamanys i formes que reprodueixen perfectament cada anagrama, marca o logotip al tamany que requereixi.
Estampes
Estampes per la marcació de metalls, fustes o cuero.
Troquels
Troquels mascle i femella desde per la delicada industria de la marroquineria fins per la estampació de bidons.
Matrices
Costruim matrius completes tant de tall como de conformat o progresives.
Buteroles
Fabriquem tant els punxons per la estampació de buteroles com les propies buteroles per el marcatge de caps de tornillos.
Tenalles per precintar
Tenalles per precitar amb precintes de plom o plàstic personalitçades amb el seu logotip i les numeracions necesaries.
Treballs per Joieria
Punxons minúsculs per la marcació de joies i troqueles per talleres de joieria.
Peces per la restauració de automóbils
Peces noves per al seu cotxe clàssic o motocicleta d'època a partir de les peces velles o fotografies.
Plaques d'acer inoxidable o lleutó
Plaques de diversos materials per diversos usos.
Fechadors per motlles
Fechador estardaritzat o especific per el client, d'acer inoxidable, alumini, etc.

Oferta en treballs per electroerosió. Consulti les nostres tarifes.
info@grabadosomella.comPrimer premi al acabat, Lupa de Oro 2003.